ویژگی این کارت ها در بخش GENERAL و ADDRESS نیاز به توضیح ندارد و آنچه برای کارت های AI گفته شد ، در اینجا نیز صادق است. از اینرو ، صرفا در مورد بخش OUTPUT که در شکل نمایش داده شده است ، مطلبی بیان می شود.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

به جز E و I گزینه سومی که برای انواع خروجی وجود دارد ، DEACTIVATED است. همانطور که قبلا برای ورودی آنالوگ توضیه داده شد ؛ برای خروجی آنالوگ نیز یک سیکل تبدیل وجود دارد . در این سیکل مقادیر باینری تولید شده توسط CPU به مقادیر متناسب با جنس خروجی (ولتاژ یا جریان) تبدیل می شوند حال ، اگر کانالی عملا استفاده نشود ، با گزینه DEACTIVATWED آن را غیر فعال می کنیم تا زمان سیکل تبدیل کاهش یابد.

از ویژگی های خاص برخی از کارت های آنالوگ ، خروجی DIAGNIOSTIC INTERRUPT است که اگر فعال شود و سپس GROUP DIAGNOSTICS برای کانال مورد نظر علامت بخورد ، در مواردی مانند اتصال زمین (برای خروجی های ولتاژ) و اتصال کوتاه (برای خروجی جریان) و عدم وجود منبع تغذیه وقف اعمال می کند.

واکنش به توقف CPU پارامتر دیگری است که قابل تنظیم می باشد. CCV یعنی خروجی صفر شود ، KLV یعنی آخرین مقدار قبلی حفظ گردد و SV یعنی خروجی با مقدار مشخصی که در آن تعیین می شود ، برابر شود. تنظیم این پارامتر باید با توجه به پروسه و موارد ایمنی انجام گیرد.

 

 

آخرین مقالات دنیای اتوماسیون صنعتی زیمنس

( نمایندگی زیمنس در ایران)

NAMICONTROL.IR