در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با وضعیت نمایش در پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

 

زمانیکه کلید S1 بسته می شود، ولتاژ روی I1 قرار گرفته در نتیجه ورودی در وضعیت فعال قرار می گیرد. LOGO برنامه را پردازش کرده و وضعیت خروجی را مشخص می کند. اگر خروجی Q1 در وضعیت فعال قرار داشته باشد،LOGO رله Q1 را فعال کرده و ولتاژ باری که بر روی Q1 است تامین می شود.(زیمنس ایران)

 

 

در پنجره سمت چپ زمان و تاریخ اجرا نمایش داده می شود.

در پنجره میانی ورودی ها نمایش داده می شوند.

در پنجره سمت راست نیز خروجی ها نمایش داده می شوند.

 

اصطلاح مدار

برای اصلاح مدار، مثال قبل را با کمی تغییر به صورت مدار شکل زیر در نظر بگیرید.

 

 

همانطور که مشاهده می شود هرگاه یکی از کلیدهای S1 و یا S2 بسته شود در آن صورت رله K1 عمل کرده و کنتاکت باز آن بسته می شود و با این عمل بار E1 دارای ولتاژ خواهد شد. سپس بعد از سپری شدن 12 دقیقه تنظیم شده، کنتاکت K1 باز شده و ولتاژ خروجی قطع خواهد شد.

طراحی این مدار برای LOGO مطابق شکل زیر خواهد بود.(نمایندگی زیمنس در ایران)

 

 

تایمر در مجموعه توابع ویژه SF قرار دارد.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

ویرایش برنامه

برای ویرایش برنامه به صورت زیر عمل کنید.

LOGO را به حالت برنامه نویسی سوئیچ کنید. اگر LOGO در حالت RUN قرار دارد کلید ESC را فشار دهید. در این حالت منوی پارامتر گشوده می شود. حالت STOP را انتخاب و به وسیله OK تایید کنید سپس گزینه YES را انتخاب و به وسیله OK تایید نمایید.

در منوی اصلی گزینه PROGRAM را انتخاب کنید.

در منوی برنامه نویسی EDIT PRO را انتخاب کنید. در این حالت قادر خواهید بود که برنامه قبلی را اصلاح کنید.(PLC زیمنس)

 

 

برای درج بلوک جدید به این صورت عمل می شود که در برنامه قبلی علامت مکان نما را که در زیر Q قرار دارد به وسیله کلید حرکت داده تا زیر حرف B از B01 که شماره بلوک OR است قرار گیرد.(زیمنس ایران)

 

 

 

حال میتوان در این مکان یک بلوک جدید درج کرده برای این کار OK را فشار دهید.

 

 

به وسیله لیست SF را که شامل تایمرها می باشد را انتخاب کنید. OK را فشار داده تا اولین تابع ویژه نمایش داده شود.(لوگو زیمنس)

 

 

با استفاده از کلیدهای مربوطه بلوک مورد نظر را انتخاب و انتخاب خود را با فشار دادن OK تایید کنید. در این قسمت بلوک تابع OFF DELAY را برگزینید.

 

شماره بلوک درج شده B02 می باشد. بلوک شماره یک B01 به طور خودکار به ورودی بالایی بلوک شماره 2 وصل شده است و این بلوک نیز به خروجی Q1 متصل می شود.

بلوک OFF DELAY دارای سه ورودی است که ورودی بالایی، ورودی راه انداز TRG می باشد. در این مثال تابع OFF DELAY به وسیله بلوک OR که همان بلوک شماره یک است راه اندازی می شود. در این مثال چون از ورودی R استفاده نشود لذا آن را به وسیله X محدود کرده ایم.

با انتخاب گزینه T می توانید زمان خاموش شدن خروجی تابع OFF DELAY را تعیین کنید.

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

33916340 – 33962801

NAMICONTROL.IR