در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد رله های مختلف برای برنامه نویسی PLC زیمنس آشنا خواهید شد که این رله ها عبارتند از:

رله PULSE RELAY

رله WIPING RELAY – PULSE OUTPUT

رله EDGE TRIGGERED WIPING RELAU

 

رله PULSE RELAY

به ازای هر پالس ورودی، خروجی بین صفر و یک متغییر وضعیت می دهد.(نمایندگی زیمنس)

تشریح پایه ها:

TRG: ورودی مورد نظر جهت تغییر وضعیت در خروجی است.

R: جهت RESET کردن خروجی از این پایه استفاده می شود.

PAR: پایه PAR به منظور حافظه دار کردن و یا عدم حافظه دار بودن بلوک است (در صورت قطع برق و برگشت مجدد آن سیگنال خروجی تغییر نداشته باشد)

 

تشریح عملکرد:

 

 

 

 

این رله به نام رله ضرب شهرت داشته و با هر با تریگر کردن مدار وضعیت خروجی مکمل می گردد یعنی اگر خروجی در وضعیت یک قرار داشته باشد با اعمال پالس تریگر خروجی صفر خواهد شد و بالعکس.(اتوماسیون زیمنس)

 

 

رله WIPING RELAY – PULSE OUTPUT

سیگنال ورودی در خروجی، سیگنالی با طول معین (پالس) تولید می کند.(زیمنس ایران)

 

تشریح پایه ها:

ورودی TRG برای شمارش زمان T بکار می رود.

T مدت زمانی است که پس از آن سیگنال خروجی صفر می شود ( پهنای پالس خروجی)

 

تشریح عملکرد:

 

 

با 1 شدن TRG شمارش زمانی TA آغاز و خروجی نیز 1 می شود و پس از آنکه TA به مقدار تعیین شده T می رسد علیرغم اینکه ورودی هنوز 1 است، خروجی صفر می شود ، در نتیجه در خروجی پالسهایی با پنای ثابت T خواهیم داشت. ولی چنانچه پیش از رسیدن به زمان تعیین شده T ورودی صفر شود، خروجی نیز به تبعیت از ورودی صفر خواهد شد و در نتیجه پهنای پالس خروجی کوچکتر از T خواهد بود بدین لحاظ به این بلوک رله پاک کننده گفته می شود.

 

 

رله EDGE TRIGGERED WIPING RELAU

سیگنال ورودی، در خروجی سیگنالی با طول معین تولید می کند.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

تشریح پایه ها:

ورودی TRG برای شمارش زمان T بکار می رود.

 

  • T مدت زمانی است که پس از سیگنال خروجی صفر می شود. (پهنای پالس خروجی)

 

تشریح عملکرد:

 

 

با SET شدن (1شدن) ورودی (TRG)، خروجی نیز 1 شده و شمارش زمان (TA) نیز آغاز می شود.

پس از رسیدن TA به مقدار تعیین شده T و فارغ از طول سیگنال ورودی، خروجی Q صفر می شود

چنانچه پیش از رسیدن به زمان تعیین شده T، خروجی مجددا تحریک شده و 1 شود، شمارش زمان دوباره آغاز شده و خروجی همچنان 1 باقی می ماند در نتیجه پهنای پالس خروجی بزرگتر از T خواهد بود (بنابراین حساس به لبه است)

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR