در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس ایران با روش تعیین پارامترهای بلوک در برنامه نویسی پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

 

با استفاده از کلیدهای فلش دار چپ و راست می توانید به صورت طولی حرکت کرده و با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا یا پایین مقدار زمان را تغییر دهید و در نهایت با فشردن کلید OK عملیات را تایید نمایید.

 

 

 

 

تنظیمات زمان:

زمان T را به روش زیر برابر 12:00 دقیقه قرار دهید.

 

 

0

 

طریقه انتخاب حفاظت

 

نوع حفاظت + : با انتخاب این پارامتر می توان زمان T را در حالت جایگزینی پرامتر تغییر داد تنظیمات پیش فرض نیز بر روی + است.

نوع حفاظت – : با انتخاب این پارامتر نمی توان زمان T را در حالت جایگزینی پارامتر تغییر داد.

 

 

 

حذف کردن یک بلوک

فرض کنید قصد دارید بلوک شماره B02 را حذف و بلوک B01 را به جای آن به خروجی Q1 اتصال دهید.

برای این کار به روش زیر همل می نماییم:(PLC زیمنس)

 

 

LOGO زیمنس را به حالت برنامه نویسی سویئچ کنید.

گزینه EDIT PRG را به وسیله کلیدهای جهتی انتخاب نمایید.

با فشرن کلید OK انتخاب خود را تایید کنید.

مکان نما را بر روی Q1 که همان بلوک B02 است قرار دهید.(اتوماسیون زیمنس)

 

 

 

گزینه OK را فشار دهید.

حال بلوک B02 را با استفاده از B01 مستقیما بر روی ورودی Q1 با طی مراحل زیر جا به جا می کنیم.

لیست BN را به وسیله کلیدهای جهتی انتخاب کرده و سپس OK را فشار دهید.

بلوک B01 را به وسیله کلیدهای جهتی انتخاب و سپس OK را فشار دهید.

با طی مراحل بالا بلوک B02 حذف می شود زیرا این بلوک دیگر در داخل مدار استفاده نشده است و بلوک B01 مستقیما به جای B02 به خروجی متصل شده است.

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس و نمایندگی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس

ثبت سفارش: 02133916340      02133962801