رله های حفاظتی زیمنس

رله های حفاظتی زیمنس وسیله ای است که برای محافظت از دستگاه های برقی که در اثر تغببر کمیت های الکتریکی یا فیزیکی تحریک می شود و موجب می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ها و تجهیزات معینی می گردد و دستگاه معیوب را از شبکه خارج می سازد.

به عبارت دیگر رله حفاظتی زیمنس محل وقوع عیب از شبکه جداسازی می شود و سایر قسمت های سالم شبکه به کار خود ادامه می دهند و ثبات وپایداری شبکه حفاظت می شود. رله های حفاظتی زیمنس با ولتاژهای مختلف در نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) موجود می باشد.

 

عملکرد رله حفاظتی زیمنس

زملنی که جریان نسبتا ضعیفی وارد سیم پیچ می شود و هسته آهنی تبدیل به آهنربا می شود و پس از غلبه بر فنریت صفجه پلاتین، آن را به سمت هسته سیم پیچ حرکت داده و باعث اتصال کنتاکتها به یکدیگر و عبور جریان می شود.

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدها و ترانس ها و تجهیزات و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی دینامیکی و الکتریکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر زیاد  شدن بیش از حد مجاز درجه حرارت خطاهایی پدید می آید که اغلی موجب قطع انرژی می شود.(تجهیزات فشار ضعیف زیمنس)

ین خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه اتصال زمین پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکسته شدن عایق ها و غیره ظاهر شود. قطعات یا وسایلی که چنین خطایی پیدا می کنند باید بلافاصله از شبکه ای که آنرا تغذیه می کند جدا شود تا زیاد شدن و گسترش خطا و از کار افتادن بقیه قسمت های سالم شبکه جلوگیری گردد.

پس باید شبکه طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول در حد امکان برخوردار باشد برای این کار باید از رله استفاده کرد وظیفه رله این است که در واقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق متوجه خطا شود و آن خطا را بسنجد و دستگاه خبر را آماده کند یا در صورت لزوم خود رله عمل کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.

نامی کنترل نمایندگی تجهیزات فشار ضعیف زیمنس در ایران

02133916340

NAMICONTROL.IR