نمایندگی زیمنس ایران و آشنایی با برنامه ریزی درایو زیمنس با فانکشن خاص

 

سازنده هر درایو زیمنس فانکشن های خاص برای کنترل درایو و نمایش وضعیت آن به صورت آماده ارائه داده است. یکی از آن فانکشن ها FC14 است. FC14 آدرس شروع را که در HW CONFIG مشخص شده همراه با سایر ورودی های کنترلی می گیرد و نتیجه STATUS WORD را همراه با فرکانس واقعی درایو در خروجی نشان می دهد. نکته قالب توجه این است که رفرنس ورودی بر اساس فرکانس است بنابراین در مثال مورد نظر ما که ورودی انالوگ بین 0 تا 10 ولت تغییر می کند لازم است مقدار SCALE را به صورت فرکانس بین 0 تا 50 هرتز در آوریم.

 

 

درایو SINAMICS G120 زیمنس با اتصال پروفی باس

 

 

 

مشابه آن چه که برای درایو MICROMASTER زیمنس برای اتصال درایو SINAMICS زیمنس به پروفی باس نیز قدم های زیر به ترتیب برداشته شود.

 

قدم اول: تنظیم پرامترهای درایو از طریق BOP

  • پرامتر P0700 و P1000 مشخص می کند که کنترل درایو چگونه انجام می شود مقدار این دو پارامتر 6 داده می شود که مشخص کننده کنترل از طریق پروفی باس است.
  • پرامتر P0918 آدرس درایو زیمنس روی شبکه مشخص می کند که در این جا 5 داده شده است.

 

قدم دوم: نصب فایب GSD

درایو SINAMICS G120 زیمنس در کاتالوگ HW CONFIG موجود نیست و لازم است فایل GSD آن نصب گردد برای این منظور در HW CONFIG از منوی Options > Install GSD File استفاده می‌کنیم.

 

قدم سوم: پیکربندی درایو در HW CONFIG

پس از نصب فایل GSD می توانیم درایو زیمنس را از مسیر زیر روی شبکه قرار داده و PZD مربوطه را در اسلات آن وارد نماییم.

 

قدم چهارم: بررسی منطق کنترل

درایو زیمنس در فرآیندی موتور محرک واگن حمل مواد را به بالا یا پایین کنترل می کند به صورت دستی از طریق پنل اپراتوری انجام گررد. در عین حال لیمیت سوئیچ هایی در مسیر کار واگن برای کنترل درایو تعبیه شده است. لیمیت سوئیچ ها همگی نرمال بسته هستند و تاثر آن ها به صورت زیر می باشد:

  • اگر لیمیت سوئیچ UP تحریک شود لازم است حرکت موتور در جهت رو به بالا کند شود.
  • اگر لیمیت سوئیچ DOWN تحریک شود لازم است حرکت موتور در جهت رو به پایین کند شود.
  • اگر لیمیت سوئیچ TOP یا لیمیت سوئیچ BUTTON تحریک شود لازم است واگن متوقف شود.

 

قدم پنچم: بررسی CONTROL WORD و STATUS WORD

بیت‌های کنترلی بیت‌های نمایش وضعیت در اولین Word مشابه جدولی که برای درایو Micromaster زیمنس ذکر شد می‌باشد همچنین ارسال مقدار مبنای سرعت در Control Word2 و دریافت سرعت واقعی نیز از Status Word2 است.

 

قدم ششم: ابجاد دیتا بلاک DB20 برای ارسال فرامین به درایو زیمنس

شکل زیر ساختار DB20 را نشان می‌دهد که متناسب با Control Word ایجاد شده است نکته قابل توجه وضعیت بیت‌ها است مقدار اولیه بیت‌های کنترلی True یا False داده شده است. این کار باعث می‌شود که لازم نباشد در برنامه از کد‌های هگز برای فرمان استفاده شود و فرمان فقط به برخی بیت‌ها داده می‌شود.

 

 

قدم هفتم و هشتم بدین صورت است که ایجاد فانکشن FC10 و برنامه نویسی آن و ایجاد OB1 و برنامه نویسی آن است.

 

 

نامی کنترل نمایندگی محصولات زیمنس و درایو زیمنس در ایران

021-33916340

021-33962801