در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه باز کردن فایل Data log آشنا خواهید شد و آن را هراه با تصاویر یاد خواهید گرفت.

 

برای این کار باید از نرم افزار Microsoft Excel استفاده کرد.مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا یک کاربرگ ((Worksheet) را در Microsoft Excel باز می کنیم سپس از آدرس Data > Import External Data > Import Data، جهت ADD کردن، فایل مورد نظر را انتخاب می کنیم.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 

 

در قدم بعدی بایدفایل مورد نظر را از آدرسی که در آن ذخیره کرده ایم انتخاب کنیم و سپس OPEN کنیم.

 

 

پس از باز کردن فایل پنجره TEXT IMPORT WIZARD شکل زیر باز می شود که در آن می توان فرمتهای مختلفی را برای اطلاعات مورد نظر تعیین کرد.سپس روی دکمه NEXT کلیک می کنیم.(زیمنس ایران)

 

 

 

در پنجرخ بعدی در قسمت DELIMITERS کادر علامت COMMA را فعال کرده و سپس روی دکمه NEXT کلیک می کنیم.

 

 

در پنجره بعدی که به این صورت باز می شود به منظور پایان دادن به مراحل،دکمه FINISH را کلیک می کنیم:

 

 

سپس اطلاعات ثبت شده توسط Data log مانند زیر به نمایش گذاشته می شود:

 

 

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

اتوماسیون صنعتی زیمنس

33916340