نامی کنترل نمایندگی زیمنس و تمرین مرتبط با نحوه برنامه نویسی پی ال سی LOGO زیمنس

 

در این قسمت از آموزش های رایگان نمایندگی زیمنس ایران با یک مثال کاربردی از برنامه نویسی در پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

 

با E1 به وسیله کلیدهای S2 ، S1 در وضعیت ON ، OFF قرار گیرید. رله K1 زمانی که کلیدهای S1 یا S2 بسته شوند عمل می کند.

 

 

 

 

با توجه به اینکه مدار حاصل موازی شدن (OR) دو سوئیچ برای روشن شدن خروجی می باشد پس می توان برنامه آن را به صورت شکل زیر در نظر گرفت:(اتوماسیون زیمنس)

 

 

 

 

سیم بندی مدار نیز به صورت زیر انجام می گیرد.

 

 

 

 

حال می بایست مدار نشان داده شده را پله پله پیاده سازی کرد از این رو داریم:(PLC زیمنس)

برای وارد کردن برنامه به این صورت عمل می شود که بعد از انتخاب گزینه EDIT PRG ما اجازه ویرایش برنامه را در مسیر خروجی به سمت ورودی خواهیم داشت اولین مرحله تعیین خروجی و اتصال آن به عناصر دیگر است، که به صورت زیر عمل می کنیم.

 

 

 

 

 

با استفاده از کلید جهت نما چپ مکان نمایی را که در زیر Q قرار دارد به طرف چپ حرکت دهید.

 

 

 

 

 

در این مرحله باید یک بلوک OR انتخاب شود. برای این امر کلید OK را فشار دهید. سپس علامت CO که نشان دهنده اتصال دهنده ها است مشابه به تصویر زیر خواهید شد. در این حالت با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین علامت مربوط یه توابع بیسیک GF را انتخاب نمایید.(محصولات زیمنس)

 

 

 

در این حالت لیستی از توابع پایه موجود در LOGO زیمنس به نمایش در می آید.

 

 

 

 

با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین بلوک OR را انتخاب ، سپس OK را فشار دهید.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 

 

 

بدین ترتیب شما اولین تابع را وارد کردید هر بلوک جدیدی به صورت اتوماتیک شماره گذاری می شود این بلوک نیز به عنوان شماره یک شناسایی می شود (B1).
بر روی OK کلیک نمایید تا نشانگر به صورت یک مستطیل توپر به نمایش درآید ( ) حال شما سه انتخاب در پیش رو دارید:
Co: ورودی بلوکها
GF: توابع پایه (Basic Function)
SF: توابع ویژه (Special Function)
Co را انتخاب کرده و بر روی OK کلیک نمایید.

 

 

 

 

اولین المان از لیست CO ورودی L1 می باشد آن را با استفاده از OK تایید نمایید. بدین ترتیب نمایشگر به صورت خودکار به خط دوم پرش می نماید.

 

 

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس و نمایندگی محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس

021-33916340

021-33962801