نمایندگی زیمنس ایران و آموزش تنظیم دسترسی اضافی با استفاده از نمایشگر CPU S7-1500 زیمنس

تنظیم دسترسی اضافی با نمایشگر CPU سری پی ال سی S7-1500 زیمنس را می توانید در این قسمت از آموزش PLC S7-1500 زیمنس مطالعه نمایید. در قسمت پیشین در مورد سطح دسترسی CPU توضیح داده شد. 

 

حفاظت دسترسی با نمایشگر CPU S7-1500 زیمنس

اگر در نظر دارید که CPU زیمنس سری PLC S7-1500 زیمنس خود را محافظت نمایید، می توانید با قرار دادن یک کلمه عبور در نمایشگر CPU S7-1500 زیمنس این حفاظت را تامین نمایید. قفل دسترسی بدون در نظر گرفتن حفاظت های دسترسی در نظر گرفته شده به وسیله رمز عبور اجرا خواهد شد. بدین معنا که اگر توسط PC/PG به CPU وصل شوید و کلمه عبور صحیح وارد کنید، دسترسی به CPU غیر فعال خواهد ماند. قفل دسترسی زمانی قابل استفاده است که حالت کاری CPU در وضعیت اجرا باشد.

 

نکته!

اگر در CPU تغییر حالت کاری رخ دهد برای مثال از حالت اجرا به توقف، این امکان غیر فعال خواهد شد و می توانید با وارد کردن رمز عبور به سطح حفاظتی پیکربندی شده دسترسی پیدا کنید. این قفل می تواند به صورت جداگانه برای هر سطح دسترسی، توسط نمایشگر CPU S7-1500 تنظیم شود. (PLC زیمنس)

 

مراحل تنظیم حفاظت های دسترسی

1- انتخاب منوی SETTINGS از طریق کلیدهای جهت نمت CPU

2- انتخاب گزینه PROTECTION و سپس OK را فشار دهید.

3- انتخاب سطح دسترسی

4- فعال شدن دو گزینه پیکربندی و انتخاب یکی از آن ها

 

توضیحات:

2 گزینه که در زمان پیکربندی سطح های دسترسی به نمایش در می آیند شامل:

1- ALLOW: گزینه پیش فرض خواهد بود و با انتخاب این گزینه به CPU پس از وارد نمودن کلمه عبور ممکن می باشد.

2- DISALLOW IN RUN: اگر CPU در حالت اجرا باشد دسترسی با رمز عبور هم میسر نیست، در زمان توقف کاری CPU با وارد نمودن کلمه عبور صحیح دسترسی امکان پذیر خواهد شد.

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس و نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس

021-33916340

021-33962801