در این مقاله نمایندگی زیمنس به بررسی انواع ET20 ها اتوماسیون زیمنس می پردازیم. در اتوماسیون صنعتی زیمنس اجزای خانواده ET200 زیمنس بسیار هستند. 

 

اجزای مختلف خانواده ET200 نمایندگی زیمنس

 • ET 200B
 • ET 200C
 •  ET 200ECO
 • ET 200IS
 • ET 200 ISP
 • ET 200M
 • ET 200L
 • ET 200PRO
 • ET 200R
 • ET 200S
 • ET 200U
 • ET 200X

 

ET 200 های زیمنس از جنبه های مختلف با یکدیگر متفاوتند که در اینجا آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.(نمایندگی زیمنس)

 

تفاوت ET 200های زیمنس از نظر COMPACT یا MODULAR بودن

 

برخی از ET 200 ها ساختار یکپارچه یا COMPACT دارند این ET ها تعداد محدودی I/O می پذیرند و بسیاری از آنها قابل توسعه نیستند موراد زیر همگی COMPACT هستند:

 • ET 200B
 • ET 200C
 • ET 200ECO
 • ET 200L
 • ET 200R 

در مقابل برخی از ET 200 ها ساختار MODULAR دارند و می توان کارت I/O دلخواه روی آنها نصب کرد.موارد زیر همگی MODULAR هستند: 

 • ET 200IS
 • ET 200ISP
 • ET 200M
 • ET 200PRO
 • ET 200U
 • ET 200X

 

تفاوت ET 200 های زیمنس از نظر درجه حفاظت IP

همانطور که می دانید درجه حفاظت International Protection که به IP موسوم است یکی از فاکتورهای مهم در ویژگی تجهیزات الکتریکی است که با دو عدد معرفی می شوند مانند IP65 عدد اول میزان حفاظت در مقابل ذرات گرد و غبار و عدد دوم میزان حفاظت در مقابل رطوبت و آب را مشخص می کند.

عدد صفر معرف عدم حفاظت است و اعداد دیگر که می تواند برای گرد و غبار از 1 تا 6 باشد و برای آب از 1 تا 7 باشد میزان حفاظت را نشان می دهد هرچه عدد بزرگتر باشد میزان حفاظت بیشتر است.

به عنوان مثال IP67 بیشترین حفاظت را نشان می دهد و دستگاهی با این ویژگی را می توان در آب غوطه ور ساخت.

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس

33916340

NAMICONTROL.IR