نمایندگی زیمنس قصد دارد در این آموزش شما را با کارت های ورودی (DIGITAL INPUT) و کارت های خروجی (DIGITAL OUTPUT) در اتوماسیون زیمنس آشنا کند.

 

DIGITAL INPUT زیمنس

 

 

ورودی باینری دو حالته است که وضعیت آن صفر یا یک است. در حزه فیلد سوئیچ های مختلف مانند سنسورهای پروکسیمیتی،فتو الکتریک،لیمیت سوئیچ و سوئیچ های مختلف فشار و دما دبی و سطح از این دسته می باشند. علاوه بر این موارد شستی ها و سوئیچ های اپراتوری نیز به عنوان ورودی دیجیتال زیمنس محسوب می شوند.

در حوزه کنترل کارت ورودی دیجیتال زیمنس برای اتصال ورودی های فوق الذکر استفاده می گردد در PCS7 این کارت معمولا روی REMOTRI/O نصب می شوند.(زیمنس ایران)

 

 

DIGITAL OUTPUT زیمنس

 

 

 

خروجی باینری دو حالته است که وضعیت آن صفر یا یک است. در حوزه فیلد تمام عملگردهای ON/OFF نظیر سولنوئید ولوها و کنتاکتورها و رله ها و چراغ سیگنال و آژیر و امثال آن به عنوان خروجی دیجیتال هستند.

در حوزه کنترل کارت DO برای اتصال به وسایل فوق الذکر به کار می رود و به آنها ولتاژ مورد نیاز را با جریان لازم ارسال می کند. در PCS7 به طور معمول این کارت ورودی REMOTEI/O نصب می گردد.

DO هرجا این حرف دیده شود رجوع شود به DIGITAL OUTPUT

DP هرجا این حرف دیده شود رجوع شود به PROFIBUS

 

 

نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) وارد کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340

33962801

NAMICONTROL.IR