این مقاله از مقالات آموزشی نمایندگی زیمنس به معرفی اصطلاحات Communication Processor و Client و Component view و Data Block در حوزه اتوماسیون زیمنس اختصاص دارد.

 

نمایندگی رسمی اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارائه کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی، فشار ضعیف و داریو زیمنس

CLIENT

CLIENT به کامپیوتری اطلاق می شود که اپراتور از آن برای مانیتورینگ فرآیند استفاده می کند از این رو به OS CLIENT نیز موسوم است. در فرآیندهای بزرگ سیستم مانیتورینگ با AS ارتباط مستقیم ندارد اگر تعداد ایستگاه های اپراتوری زیاد باشد و همگی بخواهند با AS ارتباط مستقیم داشته باشند ترافیک باس متصل به AS بالا می رود و تبادل اطلاعات با تاخیر انجام می شود از این رو در این شرایط از طرح CLIENT/SERVER استفاده می شودو CLIENT مانیتورینگ نخواهد داشت.

OS CLIENT از طریق TERMINAL BUS با OS SERVER ارتباط می گیرد.

 

 

COMMUNICATION PROCESSOR

کارت ارتباطی شبکه است که معمولا روی AS نصب می شود و اختصارا CP خوانده می شود. کارت شبکه ای که روی AS نصب می شود معمولا از نوع اترنت صنعتی است در عین حال می توان از کارتهای شبکه پروفی باس و مدباس نیز استفاده نمود. علاوه بر این کارت شبکه ای که روی کامپیوتر OS یا ES نصب می شود نیز CP نامیده می شود.(نمایندگی زیمنس)

 

 

COMPONENT VIEW

یکی از پنجره های اصلی محیط نرم  PCS7 است که توسط آن پیکربندی سخت افزار AS و پیکربندی OS انجام می شود و شبکه بندی بین آنها تعریف و تنظیم می گردد. به طور معمول در Component View برنامه نویسی انجام نمی‌شود.(PLC زیمنس)

 

 

DATA BLOCK

یکی از المان های مورد استفاده در برنامه نویسی است که اختصارا DB نامیده می شود و همان طور که از نامش پیداست برای دیتا استفاده می شود نه برای کد دو نوع دیتا بلاک وجود دارد یکی از نوع Instance که خاص FB و دیتا‌های FB در آن ذخیره شده یا از آن خوانده می‌شود. نوع دیگر Shared DB است که اختصاص به بلاک خاصی ندارد و برای تمام بلاک های دیگر قابل استفاده می شود.

 

 

نامی کنترل وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون زیمنس

33916340

33962801

NAMICONTROL.IR