نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران در ادامه به بررسی نرم افزارهای اصلی PROGRAMMING زیمنس می پردازد:

نرم افزارهای اصلی PROGRAMMING زیمنس برای برنامه نویسی و تنظیمات سیستم های کنترل استفاده می شوند و هر کدام از آن ها یک یا چند سیستم را ممکن است پوشش دهد. این نرم افزارها عبارتند از:

 

STEP7 BASIC                                                                برای S7-1200

STEP7 LITE                                                                  برای C7 وs7-300

STEP7                                                                         برای   S7-400وs7-300   و C7

STEP7 PROFFESSIONAL                                                  شامل STEP7 وبرخی نرم افزار های OPTIONAL

STEP7 MICRO/WIN                                                        برای  S7-200

STEP 5                                                                        برای S5

TISOFT                                                                       برای TI 505

LOGOSOFT                                                                   برای LOGO

4 MATION                                                                    برای QUADLOG

STEP7 BASIC

این نرم افزار برای برنامه ریزی میکرو PLC های S7-1200 به کار می رود. و بر روی سیستم عامل XP و VISTA قابل نصب می باشد. با این نرم افزار علاوه بر برنامه نویسی PLC های S7-1200 می توان برخی پنل های اپراتوری را نیز پیکربندی کرد، در واقع نسخه محدودی از WINCC FLEXIBLE نیز همراه STEP7 V10.5 ارائه شده است. این نرم افزار برای S7-200 و S7-300 و S7-400 قابل استفاده نیست.(نمایندگی زیمنس)

نرم افزار اصلی PROGRAMMING سیستم های S7-300 و S7-400 و C7 است.

و بر روی WINDOWS XP  و WINDOWS SERVER و WINDOWS 7 قابل نصب است.

نرم افزار STEP7 خاص S7-300  و S7-400 و C7

STEP7 PROFFESSIONAL

این نرم افزار مجموعه ای از چند نرم افزار مختلف است و علاوه بر STE7 برخی از ابزارهای تکمیلی آن را نیز در بر دارد.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

نرم افزار STEP7 PROFFESSIONAL

نامی کنترل ارائه دهنده نرم افزار های لایسنس دار زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR