در اتوماسیون صنعتی زیمنس برای DOWNLOAD کردن برنامه روی PLC زیمنس پس از SAVE کردن برنامه نوشته شده و سمبل های تعریف شده همینطور SAVE کردن سخت افزار، در منوی PLC زیمنس گزینه DOWNLOAD را انتخاب می کنیم. در صورتیکه قبلا بر روی PLC , Flash Rom برنامه ای وجود داشته باشد در مورد Replace کردن آن شوال می شود و در صورتسکه نرم افزار PLC SIM به عنوان سیمولاتور برنامه نمایندگی زیمنس باز شود پروژه بر روی سیمولاتور Download میشود برای اتصال کامپیوتر به PLC از رابط Adapter PC و خروجی سریال کامپیوتر و ورودی PLC , MPI استفاده می کنیم که تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری توسط رابط کامپیوتر با PLC انجام می گیرد. 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

33962801

33916340