کارت های آنالوگ ورودی زیمنس (نمایندگی زیمنس در ایران)

کارتهای آنالوگ ورودی زیمنس سیگنال های الکتریکی آنالوگ را از سنسورها و ترانسمیترهای آنالوگ دریافت نموده و آنها را به دیتا تبدیل می نماید. در این کارتها به منظور تبدیل سیگنال الکتریکی به دیتا از واحدی به نام A/D وارد شده و در آنجا به دیتا که یک عدد دیجیتال 16 بیتی است تبدیل می گردد.

لازم است کاربر در برنامه ی خود این عدد را به طور صحیح مقیاس نموده و سپس از آن استفاده نماید کارتهای آنالوگ ورودی زیمنس دارای یک واحد تبدیل سیگنال الکتریکی آنالوگ به دیتا می باشند که به آن A/D (ADC) گفته می شود.(اتوماسیون زیمنس)

نحوه کار به این صورت است که سیگنال الکتریکی آنالوگ از سنسورها و ترانسمیترهای آنالوگ وارد کارت AI می شود این سیگنال الکتریکی توسط واحد تبدیل آنالوگ به دیجیتال در کارت (A/D) به یک عدد باینری 16 بیتی تبدیل می گردد.(PLC زیمنس)

این عمل برای هر کانال در کارت آنالوگ ورودی به طور جداگانه و به طور سیکلی انجام می پذیرد.

از آنجا که تعداد ورودی کارتها معمولا چند ورودی است این ورودی ها ابتدا به یک MULTIPLEXER وارد می شوند و در هر لحظه مالتی پلکسر یکی از ورودی ها را به A/D ارسال می کند. بدیهی است که به منظور کاهش زمان تبدیل سیگنال به دیتا بهتر است در نرم افزار کانال های استفاده نشده را غیر فعال نمود تا مالتی پلکسر آن را انتخاب نکند.(نمایندگی زیمنس)

 

دقت و حد تفکیک کارت آنالوگ ورودی زیمنس

منظور از حد تفکیک قابلیت جداسازی می باشد و بیانگر تشخیص کوچکترین تغییر در سیگنال الکتریکی دریافتی توسط کارت می باشد.

در برخی کارتها تغییرات سیگنال توسط A/D با استفاده از 16 بیت تبدیل می شود این نوع کارتها دقت زیادی دارند، در برخی دیگر تغییرات سیگنال فقط با 12 بیت تبدیل می شود، این نوع کارتها دقت کمتری دارند دقت کارت می تواند از 8 بیت تا 16 بیت باشد.

 

 

نامی کنترل وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340

33962801