به جز کارت های I/O در زیر مجموعه ماژول های SM از S7-300 کارت های دیگری را تحت عنوان SPECIAL 300 میتوان یافت. همانطور که در شکل رو به رو می بینیم  ، یکی از آنها کارت DUMMY نام دارد. این کارت دارای هیچ ورودی یا خروجی خاصی نیست و همانطور که از اسمش پیداست ، یک ماژول مجازی یا قلابی است. این ماژول می تواند مانند سایر کارت های I/O در اسلات 4 تا 11 قرار گیرد و کاربرد آن صرفا برای رزرو کردن محل و آدرس آن اسلات برای استفاده در آینده می باشد. ( نمایندگی زیمنس در ایران)

اگر کاربر بخواهد در بین کارت های I/O اسلاتی را برای استفاده در آینده رزرو کند، از آنجایی که نباید بین کارت ها در اسلات فاصله باشد، این کارت را بکار می برد تا بدون انجام کار خاصی ارتباط بین دو طرف را با کانکتور مربوطه برقرار سازد. 

کارت خاص دیگری که در این گروه وجود دارد ، SM338 است که برای ارتباط با انکودر در نظر گرفته شده است.

 

نامی کنترل

وارد کننده مستقیم اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

02133916340