به جز کارت های I/O در زیر مجموعه ماژول های S7/300 کارت های دیگری تحت عنوان Special 300 می توان یافت. همانطور که در تصویر رو به رو میبینیم ، یکی از آنها کارت DUMYY نام دارد. این کارت دارای هخیچ ورودی یا خروجی خاصی نیست و همانطور که از اسمش پیداست، یک ماژول مجازی یا قلابی است. این ماژول می تواند مانند سایر کارت های I/O در اسلات 4 تا 11 قرار گیرد و کاربرد آن صرفا برای رزرو کردن محل و آدرس آن اسلات برای استفاده درآینده است. (نمایندگی زیمنس در ایران)

اگر کاربر بخواهد در بین کارت های I/O اسلاتی را برای استفاده در آینده رزرو کند، از آنجایی که نباید بین کارت های در اسلات فاصله باشد، این کارت به کار می رود تا بدون انجام کار خاصی ، ارتباط بین دو طرف را با کانکتور مربوطه برقرار سازد.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

کارت خاص دیگری که در این گروه وجود دارد، SM338 است که برای ارتباط با انکودر در نظر گرفته شده است.

 

نامی کنترل وارد کننده مستقیم اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340