همانطور که از اسم Function Module ها پیداست، این کارت ها برای پردازش دیتا به صورت جدا از CPU ساخته و به کار گرفته می شوند. برای مثال هنگام نیاز به شمارش سریع جهت جلوگیری از فشار پردازش به پردازنده مرکزی (CPU) ، تنها را استفاده از Function Module می باشد. دیتا های ورودی مستقیماً به Function Module ارسال می شود و خروجی نیز مستقیماً از Function Module دریافت می شود؛ همزمان ارتباط و انتقال دیتا بین کارت و پردازشگر مرکزی نیز برقرار می باشد.

لازم به ذکر است برای تنظیمات مربوط به تابع داخلی (internal function)، علاوه بر Step7 به پکیج پیکربندی جداگانه ای نیز لازم است.