سیستم عددی BCD یا BINERY CODED DECIMAL اعداد دسیمال هستند. این سیستم در برخی وسایل ورودی و خروجی PLC مانند شمارنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت BCD با DECIMAL در این است که اعداد وزن ددهگان یا صدگان و … ندارند. به عنوان مثال ، وقتی عدد 205 را روی صفحه نمایش یک شمارنده بصورت BCD میبینیم ، بر خلاف مبناای 10، عدد صفر  ارزش دهگان و عدد 2 ارزش صدگان نخواهد داشت. در این روش ، عدد باینری به قسمت های 4 تایی شکسته شده و معادل دهدهی هر 4 بیت بدون توجه به وزن آن بصورت دسیمال بدست می آید. وقتی اعداد به دست آمده را در کنار هم قرار دهیم ، معادل BCD را خاوهیم داشت. مثال بالا و شکل زیر را ببینید:

 

 

نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

در جدول زیر ، مثال هایی برای مقایسه ی 4 سیستم عددی که شررح داده شد ، آورده شده است:

 

 

نامی کنترل نمایندگی شرکت زیمنس در ایران