سیستم های عددی مورد استقاده در PLC

اعدادی که ما معمولا با آنها در محاسبات سروکار داریم ، اعداد مبنای 10 بوده و DECIMAL خوانده می شود. اعداد مبنای 10 را یه سادگی میتوان به هر مبنای دلخواهی تبدیل کرد. در کامپیوترها که PLC نیز عضوی از خانواده آنهاست ، اطلاعات در مبنای 2 یعنی (صفر و یک ) شناخته می شود. از نظر الکتریکی وصل شدن مدار ، معادل یک منطقی و قطع شدن مدار ، معادل صفر منطقی است.

 

 

 

تبدیل یک عدد از مبنای 10 (DECIMAL) به مبنای 2 (BINARY) ساده است. کافیست با تقسیم متوالی آن بر 2 یاقیمانده های بدست آمده و آخرین خارج قسمت را از آخر به اول در کنار هم قرار دهیم. چند مثال در جدول زیر آمده است:

 

اگر صفر و یک های عدد باینری ( مثلا عدد 24) را مانند شکل زیر در یک جدول بریزیم ، به هر خانه از این جدول یک BIT گفته می شود. هر 8 بیت یک BYTE و هر دو بایت یعنی 16 بیت معادل یک WORD است. هر دو WORD نیز یک DOUBLE WORD می باشد.

 

 

 

 

بیت سمت راست کمترین ارزش و بیت سمت چپ بیشترین ارزش را دارد. بر اساس این ارزشها میتوان معادل DECIMAL عدد باینری را محاسبه کرد.

 

 

 

 

علاوه بر سیستم باینری ، دو سیستم عددی دیگر نیز در PLC مورد استفاده قرار می گیرد که HEXADECIMAL و BCD می باشد.

 

HEXADECIMAL یا مبنای 16 ارتباط مستقیم با مبنای 2 دارد. از آنجایی که بیت های باینری در کنار هم بصورت طولانی ردیف می شوند. فهم آن مشکل است. با تبدیل باینری به HEX این بیت ها در فضای کمتری جا میگیرند و کاربر راحت تر میتواند مقدار باینری را تشخیص دهد. اعداد در مبنای 16 مانند شکل زیر از صفر شروع شده و تا 15 ادامه می یابند.

 

اعداد مبنای 16 

16 digits                             0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F

که در آن: 

A=10                                           D=13
B=11                                            E=14
C=12                                            F=15

هر دیجیت هگز معادل 4 بیت باینری است . به عنوان مثال ، معادل باینری و هگز عدد دسیمال 43 بصورا زیر خواهد بود:

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

02133916340

NAMICONTROL.IR