در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با روش تعیین پارامترهای بلوک در برنامه نویسی پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

با استفاده از کلیدهای فلش دار چپ و راست می توانید به صورت طولی حرکت کرده و با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا یا پایین مقدار زمان را تغییر دهید و در نهایت با فشردن کلید OK عملیات را تایید کنید.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 

تنظیمات زمان

زمان T را به روش زیر برابر 12:00 دقیقه قرار دهید.

 

0

 

طریقه انتخاب حفاظت

 

نوع حفاظت +:با انتخاب این پارامتر می توان زمان T را در حالت جایگزینی پارامتر تغییر داد 

تنظیمات پیش فرض نیز بر روی + است.

نوع حفاظت – : با انتخاب این پارامتر نمی توان زمان T را در حالت جایگزینی پارامتر تغییر داد.

 

 

حذف کردن یک بلوک

فرض کنید قصد دارید بلوک شماره B02 را حذف کرده و بلوک B01 را به جای آن به خروجی Q1 اتصال دهید.(زیمنس ایران)

برای این کار به روش زیر عمل می کنیم:

 

 

LOGO زیمنس را به حالت برنامه نویسی سوئیچ کنید.

گزینه EDIT PRO را به وسیله کلید های جهتی انتخاب نمایید.

با فشر دادن کلید OK انتخاب خود را تایید کنید.

مکان نما را بر روی Q1 که همان بلوک B02 است قرار دهید.

 

 

OK را فشار دهید.

حال بلوک B02 را با استفاده از B01 مستقیما بر روی ورودی Q1 با طی مراحل زیر جابجا می کنیم.(نمایندگی زیمنس)

لیست BN را به وسیله کلیدهای جهتی انتخاب کرده و سپس OK را فشار دهید.

بلوک B01 را به وسیله کلیدهای جهتی انتخاب و سپس OK را فشار دهید.

با طی مراحل بالا بلوک B02 حذف می شود زیرا این بلوک دیگر در داخل مدار استفاده نشده است و بلوک B01 مستقیما به جای B02 به خروجی متصل شده است.

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

33916340   –  33962801

NAMICONTROL.IR