این کارت ها ترکیبی از ورودی و خروجی را شامل می شوند ، با توجه به توضیحاتی که تا کنون ارائه شده پارامترهای آنها نیاز به شرح ندارند.

(نمایندگی زیمنس) شکل های زیر نشان می دهد که برای این کارت ها دو سربرگ Input و Output وجود دارد که برای هر یک می توان نوع ورودی و خروجی را مشخص نموده و سایر پارامتر ها را تنظیم کرد. ( اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران)

 

 

 

نامی کنترل وارد کننده محصولات اتوماسیون صنعتی و تجهیزات فشار ضعیف زیمنس در ایران

33916340

33962801