ET200S:این ET از برخی جنبه ها نسبت به ET200M نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) مزیت و در برخی موارد نسبت به آن کاستی دارد.به اجمال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ET200S دارای کارتهای کوچک است که I/O های کمتری نسبت به ET200M دارند.

ET200S بر خلاف ET200M قابلیت REDUNDANCY ندارند و فقط از طریق Y-LINK میتوانند به AS400H و AS400FH متصل گردد.

روی ET200S می توان تا 63 کارت قرار داد در حالی که در ET200M این تعداد به 8 کارت محدود می شود.

ET200S برای I/O ها نیاز به کارت تغذیه که POWER MODULE نامیده میشود دارد.این کارت تغذیه را از بیرون گرفته و روی باس تغذیه قرار میدهد بنابراین برای کارتهای I/O کنار آن نیاز به سیم کشی تغذیه نیست ، در حالی که در ET200M تغذیه کارتهای I/O از بیرون متصل می شود.

کارتهای ET200S را میتوان در حین کار جا به جا کرد ولی در ET200M فقط با باس اکتیو این کار امکانپذیر است.