نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) در این مقاله قصد دارد تا شما را با مشخصه های انتخاب پی ال سی آشنا نماید.

 

پس از بررسی ورودی و خروجی های مورد نظر سیستم ، حال با بررسی سیکل کاری پروسه ای که قصد کنترل آنرا داریم و با توجه به مشخص بودن تعداد و نوع INPUT/OUTPUT های سیستم و با توجه به دقت مورد نیاز ، PLC زیمنس مورد نیاز را انتخاب می کنیم.

در مورد انتخاب یک PLC می بایست که مشخصه های زیر را تعیین کنیم:

 

تعداد ورودی ها

تعداد خروجی ها

تعداد ریجسترها و بیتهای کمکی

تعداد تایمرها و شمارنده های مورد نیاز 

اندازه حافظه

سرعت اجرای برنامه و پاسخ دهی دستگاه  (SCAN TIME)

قابلیت استفاده از توابع خاص

قابلیت PLC در زمینه میزان گسترش ورودی و خروجی ها

 

 

نکته: برخی از شرکت های بزرگ سازنده PLC عبارت هستند از: SIEMENS – ALAN BRADLEY – OMRON – LG – MITSUBISHI – TELEMECANIQUE