همانطور که در شکل دیده می شود ، PS400 دارای نشانگرها و کلیدهای مختلفی می باشد ولی تمام تغذیه ی S7-40،  دارای نمایش دهنده های یکسان هستند.

 

1- FMR: مخفف FAULT MESSAGE RESET بوده و برای ACKNOWLEDGE نمودن خطا و RESET نمودن LED های خطای آن است. وقتی خطای PS به وجود می آید ، نشانگرهای خطا روشن می شوند. معمولا وقتی خطا برطرف می شود ، این نشانگرها خاموش می شوند، ولی در برخی شرایط مانند تعویض باطری لازم است کلید FMR را پس از برطرف شدن خطا یک لحظه فعال کنیم.

 

2- STANDBY SWITCH : همان کلید قطع و صل نمودن POWER است. این کلید ، ولتاژ خروجی 24VDC را کنترل می کند.

 

3- BATT.INDIC : این سوئیچ برای INDICATE نمودن خطاهای باتری BACKUP استفاده می شود. اگر PS دارای دو محل جهت نصب باتری باشد ، این سوئیچ سخ وضعیت خواهد داشت.

 

اگر در وضیعت OFF باشد ، باتری ها از نظر الکتریکی در مدار هستند ، ولی در صورت بروز خطا در آنها، INDICATE نخواهد شد و نشانگرها روشن نمی شود.

اگر در وضعیت BATT1 باشد، فقط خطاهای باتری شماره 1 دیده می شود.

اگر در وضعیت BATT2 باشد، خطاهای هر دو باتری دیده می شود. در این صورت با بروز خطا در هریک از باتری ها، نشانگرهای مربوطه روی PS روشن شده و گزارش خطا به CPU اعلام می شود.

 

4- INPUT POWER SELECT : این کلید در تمام PSهای S7-400 وجود دارد. با استفاده از این کلید ، می توان مشخص نمود که ولتاژ ورودی بخ منبع تغذیه 120 یا 230 VAC باشد. باتری بک آپ زیمنس

 

لامپ های نشانگر روی منبع تغذیه زیمنس:

جدول زیر ، LED های نشانگر روی منبع تغذیه و مفاهیم آنها را نشان می دهد. بدیهی است که در PS هایی که یک محل برای نصب باتری دارند ، نشانگر BATT2F وجود ندارد.

 

 

نامی کنترل

نماینده زیمنس در ایران ارائه کننده محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس و آموزش های مرتیط

NAMICONTROL.IR