تعربف پروژه

مدار نشان داده شده در شکل زیر را توسط PLC پیاده سازی نمایید.

 

 

 

 

رویه کاری پروژه توسط نمایندگی زیمنس نامی کنترل

همانگونه که در شکل مشاهده میشود با فشردن شستی استارت کنتاکتور KIM وارد مدار شده و کنتاکت باز KIM که در موازات استارت قرار دارد بشته شده و مدار در حالت کاری باقی می ماند (با برداشتن دست از روی شستی استارت ، کنتاکت باز KIM جریان را به کنتاکتور KIM می رساند) و از شستی استاپ به منظور قطع مدار تحت هر شرایطی استفاده می شود.

نیاز های سخت افزاری

با توجه به حجم پایین مساله میتوان از CPU های مدل پایین تر که دارای قیمت مناسب تری نیز می باشند استفاده کرد ما برای این پروژه CPU 312 را پیشنهاد می کنیم.

  1. پس از انتخاب رک ، مطابق شکل آن را در تابلو برق خود و یا محلی که قرار است PLC مستقر شود نصب نمایید.

 

 

 

2. به منظور تعریف رک به صورت نرم افزاری مراحل زیر را طی نمایید.

پروژه ای به نام BASIC ایجاد کرده و CPU 312 را انتخاب کنید (از طریق مسیر New Project Wizard<<File)

 

 

 

 

مانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است بر روی SIMATIC 300 STATION کلیک کرده تا HARDWARE نمایش داده شود آنگاه بر روی HARDWARE دابل کلیک نمایید.

 

 

 

 

پس از کلیک کردن بر روی HARDWARE نرم افزار HW CONFIG به منظور پیکربندی سخت افزاذی باز می شود.

 

 

  1. به منظور تعریف نغذیه زیمنس PLC پس از انتخاب آن ( یکی از سه گزینه PS 307 2A،PS 307 5A، PS 307 10A)، که برای این پروژه ما منبع تغذیه PS 307 2A را انتخاب کرده ایم ، و آن را از منوی سمت راست نرم افزار HW CONFIG انتخاب کرده و با نگه داشتن دکمه موس به سمت ریل بیاورید و در جاییکه نرم افزار به شما اجازه داد (اسلات شماره 1) جا گذاری نمایید.

پس از جایگذاری منبع تغذیه زیمنس ، این المان به لیست رک اضافه خواهد شد.

 

 

2) پس از تعریف منبع حال نوبت آن می رسد که ورودی و خروجی های PLC زیمنس را تعریف نماییم در واقع در این بخش نحوه ارتباط PLC با دنیای خارج از آن معین می کنیم.

با توجه به این مطلب که تعداد ورودی و خروجی هایی که PLC یا آن در ارتباط میباشد کم است پس میتوان یک کارت ورودی زیمنس / خروجی دیجیتال زیمنس 8 کاناله انتخاب کرد.

 

 

3) با توجه به مطالب عنوان شده ، میبایست که از قسمت سمت راست نرم افزار HW CONFIG و در منوی مربوط به ورودی و خروجی ها (SM) موارد مورد نظر را انتخاب کرد.

بر روی کارت نشان داده شده کلیک کرده و با نگه داشتن موس آن را در اسلات شماره 4 جایگذاری نمایید.

 

 

 

پس از جایگذاری در رک ، نمایش آن مطابق شکل زیر خواهد شد.

 

 

 

 

تذکر: اسلات شماره 3 مربوط به IM زیمنس می باشد. IM ماژول ارتباطی زیمنس به منظور اضافه نمودن ماژول های ورودی و خروجی افزایشی زیمنس و تامین ارتباط مابین آنها می باشد.

 

4) پس از اتمام مراحل مربوط به پیکربندی سخت افزاری ، حال از مسیر نشان داده شده در شکل زیر آیکن SAVE و یا SAVE AND COMPILE را اتخاب کرده و پیکربندی را ذخیره نمایید (گزینه SAVE AND COMPILE را انتخاب نمایید تا در صورت بروز خطا نرم افزار پبغام مربوطه را اعلام نماید)

 

 

 

نحوه سخت افزاری جاگذاری ماژول ها زیمنس نیز به صورت زیر می باشد.

 

 

 

 

 

5) حال نوبت برنامه نویسی PLC زیمنس می باشد بدبن منظور در منوی اصلی SIMATIC MANAGER زیمنس و در قسمت S7PROGRAM1 و زیر قسمت BLOCK بر روی OB1 (بلوکی که برنامه نوسیس PLC های زیمنس در آن انجام میگیرد) دابل کلیک شود.

 

 

 

پس از کلیک کردن بر روی 0B1 نرم افزار مربوط به برنامه نویسی PLC های مدل 300 و 400 زیمنس باز میشود.

 

 

 

با توجه به صورت مساله روند حل برنامه مطابق شکل زیر خواهد بود.

 

 

 

همانگونه که در شکل دیده می شود بجای آدرس علامت سوال قرار گرفته است ؟؟ زیرا هنوز از لحاظ سخت افزاری این آدرس دهی تنظیم نشده است لذا به منظور تطبیق آدرس دهی نرم افزاری با سخت افزار PLC زیمنس، روند زیر را دنبال نمایید.

به منظور نعیین آدرس میبایست که به جدول آدرس دهی ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس مراجعه کرد.

 

 

6) در قسمت پیکربندی مشاهده کردیم که این پروژه تنها دارای یک رک میباشد که شماره آن نیز صفر است و با توجه به اینکه : * ماژول ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس در اسلات شماره 4 قرار دارد و با توجه به جدول ، آدرسی که به این ورودی اختصاص داده میشود برابر صفر است. بدین معنی که آدرس ورودی دیجیتال ما 0.0 خواهد بود و با توجه به اینکه این کارت ورودی دارای 8 ورودی زیمنس میباشد لذا از آدرس 0.0 تا 0.7 در اختیار این ورودی قرار بگیرد و آدرس خروجی دیجیتال نیز از 1.0 تا 1.7 خواهد بود.

 

نامی کنترل نماینده زیمنس در ایران

NAMICONTROL.IR

اتوماسیون صنعتی زیمنس