در صورت نیاز می توان دو مانیتور را به کامپیوتر OS متصل کرد که به DUAL MONITOR مرسوم می باشد. برای این منظور کارت گرافیک MULTI VGA مورد نیاز است. استفاده از دو یا چند مانیتور به همین طریق برای بقیه ی ساختارها قابل پیاده سازی است. ممکن است در طرح فوق نیاز به امکانات WEB SERVER نیز برای دسترسی از راه دور باشد.(PLC زیمنس)

منظور از طرح زیر می تواند استفاده شود. برای پیاده سازی این طرح نرم افزار PCS7 WEB DIAGNOSTICS نیز مورد نیاز است.(اتوماسیون زیمنس)

 

 

طبق شکل، در سمت ES/OS دو کارت شبکه وجود داردد که این کارتها به دو سوئیچ مختلف متصل هستند. کامپیوترها از طریق یک کارت به سوئیچی که AS نیز به آن متصل است وصل می شود و از طریق کارت دوم به سوئیچی  که تجهیزات WEB با آن ارتباط دارند متصل می باشد. با این ساختار امنیت بالا می رود و از طریق WEB امکان دسترسی مستقیم به AS وجود ندارد. ارتباط WEB SERVER برای سایر ساختارها قابل اجراست و در همه حالات روی TERMINAL BUS قرار میگیرد.(نمایندگی زیمنس)

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR