در تعاریف نمایندگی زیمنس، RESAT کردن پی ال سی (PLC SIEMENS) یعنی پاک کردن حافظه CPU یعنی هم مقادیر متغیرهای حافظه و هم برنامه ای که توسط کاربر به حافظه RAM ارسال شده پاک می گردد ولی اطلاعات تاریخ و زمان و بافر CPU پاک نمی شوند.

وقتی CPU زیمنس ریست می شود برنامه ای که در حافظه داخلی Load Memory و Work Memory وجود دارد پاک می‌شود و مقادیر متغیرهای System Memory نیز پاک می‌گردند. حافظه ماندگار RETENTIVE نیز پاک می شوند. اگر کارت حافظه از نوع RAM وجود داشته باشد ریست محتویات آن را نیز پاک می کند ولی اگر حافظه ROM یا FLASH EPROM باشد با ریست پاک نمی شود.(نامی کنترل نمایندگی زیمنس ، اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 باید توجه داشت که Reset و Cold Restart با یکدیگر متفاوت‌اند در Cold Restart حافظه‌های Work و Load پاک نمی‌شوند و فقط System Memory پاک می‌گردد.

در CPU های S7-300 زیمنس،S7-400 زیمنس و S7-1500 زیمنس عمل ریست کردن می تواند از طریق نرم افزار یا از طریق سوئیچ روی CPU که به MRES مخفف MEMORY RESAT معروف است انجام می شود ولی در S7-1200 زیمنس که سوئیچ ندارد صرفا از طریق نرم افزار قابل اجرا می باشد.

 

RESAT با سوئیچ MRES

اگر سوئیچ روی CPU را به وضعیت MRES ببریم و رها کنیم سوئیچ به وضعیت STOP بر می گردد بدین صورت عمل ریست انجام نمی شود برای ریست کردن CPU باید سوئیج طبق سیکل خاصی بین وضعیت MRES و STOP جا به جا شود در CPU های S7-300 و S7-400 مراحل ریست به صورت زیر است:

 

1- سوئیچ در وضعیت STOP است و LED مربوط به STOP روشن است.

2- سوئیچ را از STOP به MRES می‌بریم و 3 ثانیه نگه می‌داریم در طول 3 ثانیه LED مربوط به STOP چشمک زن است با گذشت 3 ثانیه LED مربوط به STOP ثابت می‌شود.

3- وقتی LED مربوط به STOP ثابت شد سوئیچ را از MRES به STOP بر می‌گردانیم و با مکث کوتاهی حداکثر 3 ثانیه سوئیچ را از STOP دوباره به MRES می‌بریم که در این حالت LED فوق به حالت چشمک زن سریع در می‌آید حالت چشمک زن سریع نشان دهنده‌این است که حافظه CPU ریست شده است. اگر در این مرحله LED به صورت چشمک زن سریع در نیامد باید مراحل فوق از اول تکرار شود.

 

در CPU های S7-1500 زیمنس مراحل ریست نیز مشابه موارد فوق است فقط چون روی این CPU ها فقط یک LED با نام RUN/STOP وجود دارد در همه مراحل به وضعیت این LED دقت کنید.

 

نامی کنترل نمایندگی PLC زیمنس در ایران

02133916340

02133962801

NAMICONTROL.IR