هر ماژول در RACK 400 دارای اسلات های مجازی برای نصب می باشد. به عنوان مثال ، اسلات های مجاز برای PS 1 الی 4 است، بدین صورت که منبع تغذیه در اسلات 1 قرار گرفته و با توجه به نوع آن ، ممکن است بیش از یک اسلات را اشغال کند. 

در هر صورت ، سلات شروع برای منبع تغذیه شماره یک است. این وضعیت برای ماژول های مختلف در جدول زیر بهتر مشخص می شود:

( اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران)

 

 

نامی کنترل ، نمایندگی زیمنس در ایران آماده عقد قرارداد با شما مشتریان عزیز می باشد.

NAMICONTROL.IR

33916340