هر ماژول در RACK 400 دارای اسلات های مجازی برای نصب می باشد. به عنوان مثال، اسلات های مجاز برای 1 PS الی 4 است، بدین صورت که منبع تغذیه در اسلات 1 قرار گرفته و با توجه به نوع آن، ممکن است بیش از یک اسلات را اشغال کند. در هر صورت، اسلات شروع برای منبع تغذیه شماره یک است. این وضعیت برای ماژول های مختلف در جدول زیر بهتر مشخص    می شود: ( اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 

نامی کنترل 

نمایندگی فروش محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

02133916340