یکی از قابلیت های مهم در CPU های COMPACT دارا بودن FM داخلی آنهاست. با توجه به نوع CPU قابلیت های متفاوتی در آنها وجود دارد. اگر CPU کامپکت باشد، پس از آن در محیط HW CONFIG ، خواهید دید که سطرهایی در زیر مجموعه اسلات دو ظاهر می شود. برخی از سطرها مربوط به کارت های I/O کامپکت با CPU و برخی دیگر قابلیت های ویژه ی CPU است.به عنوان مثال ، CPU 313C-2DP سطر COUNT مربوط به شمارش سریع است. این قابلیت شبیه FM350-1 می باشد و یا در CPU314C-2DP علاوه بر COUNT سطر دیگری بنام POSITION وجود دارد که برای تشخیص موقعیت قطعه در سرو موتورها به کار می رود. این قابلیت شبیه (FM354(POSITION MODE  می باشد. (اتوماسیون صنعتی زیمنس)

به عبارت دیگر ، توانایی CPU های 31× C برای ارائه ی FM های داخلی، متفاوت است. جدول زیر ، موضوع را بهتر نشان می دهد. (نامی کنترل)

 

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به بانک مقالات نامی کنترل (نمایندگی زیمنس در ایران)                     مراجعه فرمایید.

NAMICONTROL.IR