برای ارتباط PLC با شبکه های مختلف صنعتی نیاز به پورت شبکه روی CPU با نصب کارت شبکه در کنار CPU است. در صورتی که CPU فاقد پورت شبکه باشد و یا پورت شبکه آن تمام امکانات شبکه را پوشش ندهد، از کارت شبکه استفاده می شود. به کارت شبکه (COMMUNICATION  PROCESSOR (CP گفته می شود و در برنامه ی HW Config > Catalog > Simatic 300 > CP300 وجود دارند.(نامی کنترل)

 

انواع کارت شبکه:

کارت شبکه PROFIBUS که در رک 300 نصب می شود. این کارتها بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. کارت شبکه Profibus_DP(CP342-5)
  2. کارت شبکه Profibus_FMS(CP343-5)

نکته: برای PROFIBUS-PA کارت شبکه وجود ندارد و ارتباط با آن توسط مبدل DP/PA Link(IM 157) انجام    می شود .

 

کارت شبکه ی اترنت صنعتی که در رک 300 نصب می شود. این کارت ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند. (اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران)

  1. کارت هایی با حداقل امکانات و قدیمی (CP343-1 LEAN)
  2.  کارت با امکانات متوسط و پرکاربرد (CP343-1)
  3. کارت با امکانات پیشرفته مانند اتصال به IP های 6 بایتی (CP343-1 Advanced)

نکته: کارت های اترنت صنعتی که ORDER NUMBER آنها از 1EX20 به بالا هستند، علاوه بر امکانات اترنت صنعتی می توانند به شبکه PROFINET نیز متصل شوند. یکی از شناسه های ظاهری این کارت ها وجود دو پورت RJ45 JACK روی آنها است.

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

 

کارت شبکه ASI قابل نصب در رک 300 که به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

  1. کارت ASI برای اتصال سیگنال دیجیتال
  2. کارت ASI برای اتصال سیگنال آنالوگ

کارت شبکه PTP که برای اتصال به شبکه MODBUS استفاده می شود و دارای دو نوع اصلی است: (نماینده زیمنس در ایران)

  1. CP340 که پروتکل های 3964® , ASCLL و RK512 را ساپورت می کند .
  2. CP341  که علاوه بر پروتکل های فوق می تواند پروتکل RTU را با وجود دانگل سخت افزاری ساپورت کند.

شبکه مدباس متنوع ترین بستر فیزیکی را برای ارتباطات خود دارد که با توجه به نوع ارتباط و پروتکل می تواند هر یک از موارد زیر باشد:

RS 232

RS 422

RS 485

20 MA TTY

 

نامی کنترل وارد کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس و تجهیزات فشار ضعیف زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR